Kunst - Til minne om frihetskampens ofre 1948

Kunstner: Kristofer Leirdal.

Skulpturen er plassert ved en fellesgrav for krigsofre. I den symbolske fremstillingen er krigens ofre representert ved sønnen på morens fang. Han er også håpet, den som skal føre slekten videre. Kristofer Leirdal hadde håndverkstradisjonen med seg fra hjemstedet Aure på Nordmøre. Han begynte som steinhugger ved Domkirken i 1941 og har senere arbeidet der som skulptør. Domkirkeskulpturene hans er preget av stor innlevelse i middelalderens formspråk, som i St. Michael, Den seirende Kristus, Billedhuggeren og Kongen. Leirdals arbeider har ofte et forenklet, realistisk formspråk i tråd med klassisistisk tradisjon. Han var lærer ved Kunstskolen 1946–52 og underviste senere i modellering ved arkitektavdelingen ved Norges tekniske høgskole.
Loading...