Kunst - Tordenskioldmonumentet

Kunstner: Herman Vilhelm Bissen 1876.

Peter Wessel Tordenskiold (1691-1720) var den første som fikk et minnesmerke i Trondheim i form av en frittstående skulptur. Peter Wessel var født i Trondheim, gikk til sjøs og ble admiral i den dansk-norske flåten. Han ble adlet og fikk navnet Tordenskiold. Han endte sine dager i en duell bare 30 år gammel. Ideen om et minnesmerke for sjøhelten kom allerede i 1864, men det var liten oppslutning blant folk om å samle inn de nødvendige midler til å bekoste monumentet. Men med pådrivere som Arbeiderforeningen, Adresseavisen og byens ledende menn, ble det i 1873 endelig fart i sakene, og ”hele byen” ville være med. Den danske billedhuggeren Herman Vilhelm Bissen hadde allerede laget en statue av sjøhelten som ble plassert ved Holmen kirke i København. En kopi ble bestilt, og Trondheim fikk sitt monument i 1876. Skulpturen er i dag plassert vest for Vår Frue kirke. Opprinnelig sto den i Tordenskioldsparken øst for kirken, men måtte vike plassen for en ny musikkpaviljong i 1951. I 1930 vedtok Trondheim formannskap å flytte statuen til Skansen, men protestene ble så mange at flyttingen måtte avlyses.
Loading...