Kunst - Trerelieff

Kunstner: Anders Åberg (1997). Bekostet av kunstneren. 
På veggen til den gamle trikkebygningen som nå er sporveismuseum, finner vi et fargerikt trerelieff. Det var en gave fra kunstneren som takk for at han fikk to gamle trikker fra Sporveismuseet. I det skogrike mellomsvenske høylandet Ångermanland har Åberg bygget opp museumsområdet ”Mannaminne”. Der har han satt opp flere hus, hovedsakelig fra forskjellige steder i Sverige, men også fra andre deler av Europa. Det norske huset har opprinnelig stått i Midtre Gauldal. 
Loading...