Kunst - Ung mor med barn

Ung mor med barn. Kunstner: Wilhelm Rasmussen 1918.

Ilaparken ble anlagt i 1891, og i 1918 ga brukseier Digre midler til denne skulpturen som nå er plassert i et elegant utformet, sirkelrundt fonteneanlegg midt i parken. Før 1983 sto fontenen i østenden av parken. Jacob Digre var sterkt knyttet til bydelen med sin bedrift, Digres dampsag og høvleri. Fontenegruppen fremstiller en kvinne med et barn som overrisles med vann fra tre seler. Det fortelles at Rasmussens kone var modell for kvinnen. Gruppen er preget av en saklig, klassisistisk stil, som Rasmussen videreutviklet og lærte videre til neste generasjon norske billedhuggere. Han arbeidet i Trondheim fra 1907 og mottok sterke impulser fra Gustav Vigeland. På hans anbefaling påtok han seg ledelsen av skulpturarbeidene ved Domkirken. Han kom til å sette viktige spor etter seg i byen, og som lærer ved Statens kunstakademi i Oslo (1921–1945) fikk han stor betydning for billedhuggermiljøet i hele Norge.
Loading...