Kunst - Utsmykking av Tinghusets inngangsparti

Kunstner: Nic. Schøill 1951. 
Inngangen til Tinghuset prydes av terrakottarelieffer med historiske motiver. Utsmykningen er utført av Nic. Schiøll og brent av keramikeren Jens von der Lippe. Kunstnerisk utsmykning i keramikk var noe helt nytt i Norge på den tiden. Opprinnelig var veggfigurene i portalen tenkt i hvit marmor, men det ble forkastet på grunn av kostnaden og mangel på egnet materiale her i landet. Temaet gjenspeiler bygningens funksjon og rettsordningen i Trøndelag i et historisk perspektiv. To messingplater forteller om det historiske innholdet i relieffene. Midt i portalen er middelalderlagmannen  (logmaðr) plassert, utført i marmor. Han flankeres av relieffer i keramikk som fremstiller lovens håndhevere: Kong Magnus Lagabøter (1238–80) og erkebiskop Jon Raude som døde i 1282, begge med våpenskjold. Etterreformatorisk tid er representert med lagmann Jørgen Pedersen Staur som døde i 1589 og rikskansler Ove Bjelke (1611–74). Fra mer moderne tid har vi sorenskriver Anders Rambech (1767–1836) og til slutt lagmann og statsminister Ole Anton Qvam (1834–1904).
Loading...