Kunst ved Brannstasjoner

Kunstnere: Edith Lundebrekke (utendørs), 2012–15 Marius Amdam (innendørs). Tittel: «Brannmannsdrømmer», 2013/14. Kunstkonsulent: Helga Bøe.

Edith Lundebrekke har gitt fasadene på hver av de fire nye brannstasjonene i Trondheim liv og karakter. En annen trondheimskunstner, Marius Amdam, preger stasjonene innvendig med sine store malerier.

LINK arkitektur har tegnet alle fire stasjonene, med Gunnar Næss som hovedarkitekt. Som oppdragsgiver har Trondheim kommune lagt vekt på at brannstasjonene skal avspeile Trondheim som treby.

Brannstasjonene er ulike i størrelse og utforming, men i sitt arbeid med eksteriørene har Edith Lundebrekke bidratt til at alle skiller seg ut fra hverandre. Mens Hovedbrannstasjonen på Sluppen har rød som hovedfarge, har Sentrum stasjon på Nyhavna blått som dominerende farge. På Sandmoen brannstasjon gir en skarp grønn hovedfarge særpreg til bygningen, mens Ranheim brannstasjon har fått gult som koloristisk blikkfang.

Ytterveggene på stasjonsbygningene er i tre, og mesteparten av veggflatene har en fargesatt indre kledning med vertikale naturfargede lekter/spiler utenpå. Fargen i veggen blir på denne måten best synlig i 90 graders vinkel, og forsvinner gradvis jo videre synsvinkelen blir. På denne måten gir spilene liv og bevegelse til veggene, og fasaden endrer seg når man går eller kjører forbi. Lyset skaper dessuten endringer i flatene. Trespiler har blitt et varemerke for Trondheims-kunstneren Edith Lundebrekke, som tidligere har arbeidet mest med tekstil. Fargede spiler med tilsvarende skiftende effekt og uttrykk har hun blant annet tatt i bruk i kunstprosjekter på St. Olavs Hospital, den norske ambassaden i Berlin og regjeringens representasjonsanlegg i Oslo.

På brannstasjonene har Lundebrekke i tillegg satt sitt merke på fasadene med en horisontal bord på begge sider av stasjonsnavnet og Trøndelag brann- og redningstjenestes emblem. Borden har tatt utgangspunkt i sjakkmønsterstripene som brukes både av brannvesen, politi og ambulanser, og er satt sammen av vertikale spiler i grupper på fem til kvadratiske paneler/ruter, her mot en glatt, mørkbeiset bakvegg.

Ved siden av eksteriøret omfatter det firedelte kunstprosjektet innvendige bidrag av Marius Amdam, et stort maleri til Hovedbrannstasjonen og tre mindre til de øvrige stasjonene. Maleriene utgjør en helhet, idet elementer fra hovedmaleriet går igjen i de andre maleriene.
Barnets bilder og forestillinger om brann, brannvesen og brannmannens liv er et utgangspunkt for de fire maleriene, som utgjør en samlet billedfortelling, men også gir en klar og tydelig mening hver for seg. I den drømmeaktige fantasien blander det seg inn både indianere og cowboyer til en frodig verden det for mange vil være lett å kjenne igjen fra egen barndom og tidlige minnebilder.
Marius Amdam var en av flere kunstnere som ble bedt om å komme med et idéutkast til utsmykkingen på de nye brannstasjonene. Våren 2012 la han fram en skisse med en rekke figurer, situasjoner og elementer som han ønsket å fordele på fire malerier, ett til hver av stasjonene. Utkastet ble godt mottatt i utsmykkingskomiteen, der de framtidige brukerne, Trøndelag brann- og redningstjeneste, naturlig nok var representert. Etter en finalerunde med to kunstnere ble Marius Amdam valgt ut til å utføre oppdraget.
Maleriene inneholder både de tradisjonelle røde brannbilene og dagens gule brannbiler. Detaljer fra feiernes arbeid er kommet med og markerer at denne yrkesgruppen igjen er innlemmet i brannvesenet. Bildenes arkitektur har fått et nokså generelt urbant preg, slik at dette ikke er spesifikke Trondheims-motiver. Nystasjonene er heller ikke malt inn direkte, men spor av dem finnes i de fargestripene som er malt inn her og der, og som refererer seg til Edith Lundebrekkes utvendige utsmykking.
Loading...