Kunst ved Ceciliebrua

‘Hvit manns magi’. Kunstnere: Torbjørn Skårild & Martin Smidt 2005. Kunstneriske konsulenter: Kristin Ytreberg & Grethe Fredriksen.
Skulpturen ved østre ende av Ceciliebrua er laget av Torbjørn Skårild, en kunstner som er kjent for bruk av ulike teknikker og medier, bl.a. animasjonsfilm. ”Hvit manns magi” er i tillegg til å være en høy, solid og lett synlig stålkonstruksjon også en vann- og lydinstallasjon, med musikk av Martin Smidt. Skulpturen er hamret ut av to stålpanner, eller trommer, for å kunne gi fra seg til sammen ti ulike toner, utløst av vannstråler fra ti ventiler. Vannet pumpes opp gjennom foten på skulpturen og renner ut i elva etter at de har oppfylt sin musikalske funksjon. Skulpturen er i drift i sommerhalvåret og er programmert til å spille fire ganger i timen, med ujevne mellomrom.
Loading...