Kunst ved Kunnskapssenteret, St. Olavs hospital

Kunstner: Tony Cragg. Tittel: «The Group», 2013

Etter bestillinger og innkjøp av kunst for 60 millioner kroner satte St. Olavs Hospital i 2013 på mange måter kronen på verket med den 3,5 meter høye bronseskulpturen «The Group» av den internasjonalt kjente britiske billedhuggeren Tony Cragg.
Kunstverket er sentralt montert på sykehusområdet, på den store plassen utenfor Kunnskapssenterets hovedinngang, Olav Kyrres plass. Omgitt av et basseng og et gategulv av lys stein og flis står den gylne, skinnende skulpturen som et midtpunkt.
«The Group» er satt sammen av 50 elementer, «skiver», som ligger skjevt plassert i forhold til hverandre, men som likevel utgjør et stødig og balansert hele. Selv har Cragg betegnet elementene som elliptiske søyler, som griper inn i hverandre og er en variant av en form han hadde arbeidet med i flere år før skulpturen til Trondheim ble laget.
Tony Cragg gjorde seg først bemerket med skulpturer av skrap og enkle materialer. Etter sitt internasjonale gjennombrudd i 1979 ble han snart en etterspurt kunstner med mange oppdrag og utsmykkinger av offentlige bygninger og uterom i en abstrakt, estetisk stil utført i stein eller metall. Han samarbeidet tidlig med andre framtredende britiske skulptører, som Richard Deacon og Richard Long, men skiftet kunstnerisk miljø da han på slutten av 1970-tallet slo seg ned i Tyskland, der han snart ble professor ved kunstakademiet i Düsseldorf. I Norge deltok han i 1990-årene i det store kunstprosjektet Skulpturlandskap Nordland med steinskulpturer på havnemoloen i Bodø.

Et senter for kunst

Kunnskapssenteret er i likhet med de øvrige sentrene rikelig utstyrt med kunst, av mer enn 20 kunstnere og med kunstverk fordelt over seks etasjer, med et stort videoarbeid av Jeremy Welsh, tidligere professor ved Kunstakademiet i Trondheim, som et sentralt verk. Det er gitt ut en egen bok om kunsten for hvert av sentrene på St. Olavs hospital.
Ved siden av Tony Craggs skulptur har Kunnskapssenteret to utendørs – og dermed lett offentlig tilgjengelige – kunstverk. På en original måte har Anne Aanerud satt et særdeles synlig preg på bygningen med et integrert system av svarte punkter som sammen utgjør et «strikkemønster» på alle utvendige vegger. Sett på avstand gjenkjennes det tradisjonsrike Marius-mønsteret, som her blir et symbol på innovasjon og kunnskap.
Det tredje kunstverket som har fått en plassering ute, er en skulptur av billedhuggeren Aase Texmon Rygh, en nestor i norsk kunstliv. Verket er en spiralformet svart steinskulptur, et møbiusbånd, med tittelen «Møbius rund» som står i et uterom mot nord.
Andre utendørs kunstverk fra perioden 2010–15 er plassert på ulike steder på sykehusområdet. Ved Akutten / Hjerte- og lungesenteret står Petter Hepsøs store bronseskulptur formet som en bjørn og støtter seg til veggen. I parkrommet mellom Bevegelsessenteret og 1930-bygget finnes flere skulpturer, en bronsestol av Mari Røysamb inne mellom trærne ved det mykt formete bassenget (av samme form som i sykehusparken mot sør) og en steinskulptur av Jon Gundersen som minner om naturens egne fullkomne former, et muslingskall med spiralformet mønster, med en «opptrekksnøkkel» som et surrealistisk trekk. Ved hovedinngangen i sykehusets eldste bygning, 1902-bygget, står en bronseskulptur utført av Håkon Anton Fagerås, den naturalistiske jentefiguren «Madeleine». En tilsvarende skulptur i marmor er plassert inne på Bevegelsessenteret.
Kunnskapssenteret var det siste senteret som ble bygd i det nye sykehusanlegget, og dermed var det her at den omfattende kunstutsmykkingen av sykehusområdet ble avsluttet. Til sammen er over 2000 kunstverk innlemmet i de nye sykehussentrene i løpet av de nærmere 15 årene utbyggingen av St. Olavs hospital har pågått.
Loading...