Kunst ved Saupstad

Kunstnere: Kongsvegen: Karoline Sætre, Amanda Trygg og Andreas Wallroth. Kolstadvegen/fylkesvegen: Per Ellef Eltvedt

To fotgjengerunderganger på Saupstad og Kolstad fikk i 2015 nytt liv da en gruppe kunststudenter satte farge på den grå betongen i undergangene. Prosjektet foregikk som et samarbeid mellom Områdeløft Saupstad–Kolstad, Trondheim kommune og NTNU Fakultet for arkitektur og billedkunst, Kunstakademiet i Trondheim.

De to undergangene er lange og forholdsvis mørke – slik at taggere har sett sitt snitt til å utfolde seg på begge stedene. Men etter at undergangene er gjort rene, og studentene har gjort seg ferdig, er de fleste av de store betongflatene tatt i bruk og ikke like ledige for tilfeldig skribling.

Under Kongsvegen har Karoline Sætre, Amanda Trygg og Andreas Wallroth trosset de noe dunkle og dystre omgivelsene og skapt en liten poetisk oase. I mer eller mindre stilisert form har de malt blomster, ranker og vaser på veggene og skrevet inn små dikt og jordnære betraktninger på malte fargefelt. Tar man seg tid til å stoppe opp, kan det kanskje høres et lite ekko fra kunsthistorien, nærmere bestemt fra Matisse, i både former og farger i denne undergangen.

En forbindelse til den samme franske mester kan også anes i Per Ellef Eltvedts utsmykking av den lange fotgjengerundergangen under fylkesveien ved Kolstad, et par hundre meter lenger øst. Et stort antall enkle grafiske figurer er malt i forskjellige farger på murene i nedgangene, i sideløp og i selve undergangen. Formen er abstrakt og uten åpenbare assosiasjoner, men i fantasien kan de diktes om til mye – i tillegg til å gi en mulig kunsthistorisk referanse til Matisses utklippsfigurer og murmalerier. Prosjektet er utført i samarbeid med elever på Huseby skole.
Loading...