Kunst ved Verftsparken

Arena for temporære prosjekter i kryssingsfeltet teknologi, kunst og samfunnsdebatt. Teknisk ansvarlig og prosjektleder: Andrew Perkis/Ulrika Wallin

Den teknologiske Verftsparken er utarbeidet i samarbeid mellom grunneieren Trondheim kommune, NTNU og Adresseavisen. Et programmeringsteam ved NTNU har stått for den tekniske utviklingen av parken.

Parken skal være et utendørs laboratorium for samfunnsdebatt og kunnskapsformidling i et samspill mellom kunst, media og teknologi. Målet er at parken skal være en digital arena for de tre samarbeidspartnerne, og at det her vil finne sted utprøving av nye uttrykk og nye, digitale fortellerformer. Parken skal være et sted for lek, opplevelse og rekreasjon, men samtidig tilby læring og kunnskap. I de nære omgivelsene er den store veggen med pressebilder på Adresseavisens bygning en del av den totale opplevelsen. Etter hvert vil ulike miljøer ta parken og de teknologiske mulighetene i bruk, blant annet biennalen Metamorf for teknologisk kunst, første gang våren 2016.
Åpningen av parken i september 2015 ble markert med en lys/video/lyd-installasjon av Wendy Ann Mansilla, «Synapses Expansion», en temporær installasjon som blir stående til 2018. Ved bruk av strimler av LED-lys, tale og audiovisuelle projeksjoner transformerte «Synapses Expansion» parken til en modell av den menneskelige hjerne som setter sammen tanker til en sammenhengende fortelling med audiovisuell informasjon. Besøkende i parken påvirker aktiviteten i kunstinstallasjonen ved å utløse bevegelsessensorer knyttet til den teknologiske infrastrukturen.
 
Loading...