Kunst - Vekteren

Kunstnere: Karl Dahl, R. Christensen, Ivar Sjaastad 1997.  
 I det sørvestre hjørnet av Torvet finner vi Vekteren, en gave fra forsikringsselskapet Gjensidige til Trondheim by i forbindelse med byjubileet. Selskapet har brukt vekteren som kjennetegn alt fra 1930–årene, og lignende figurer finnes flere steder i landet. Skissen til figuren og firmalogoen skal i sin tid ha blitt laget av boktrykker Emil Moestue. Tegningen er utført av Karl Dahl og skulpturen modellert av R. Christensen. Billedhuggeren Ivar Sjaastad har tilpasset dette til en stor bronsefigur. Vekteren satte sitt preg på byens natteliv helt fra middelalderen av. Ordningen ble nedlagt i 1873 og overtatt av politiet. Vekteren var svært karakteristisk med sin røde frakk og lue med øreklaffer. Utstyrt med en lang stav med pigger, såkalt morgenstjerne, og en stor lykt, skulle han holde orden og være på vakt mot branntilløp.
Loading...