Kunst på Laugsand helse- og velferdssenter

Artist: Harald Samuelsen (1929–1981). Bekostet av: Apoteker Aasmund Laugsand.
Statuen sto opprinnelig i en nisje i veggen på hjørnet av det tidligere Ladejarlen apotek i Innherredsveien. Da apoteket i 1981 fikk nye lokaler på Valentinlyst, ble statuen flyttet dit. I 2012 ble statuen flyttet til Laugsand helse- og velferdssenter, hvor den ble plassert i hagen.
Harald Samuelsen var fra 1912 ansatt som billedhugger ved Domkirken. Fra 1919 var han også lærer i modellering ved NTH.
Loading...