Kunst på Øya helsehus

Kunstnere: Elisabeth Engen, Karin Aurora Lindell: glassutsmykking/design. Vidar Koksvik: ‘Lysekroner’; Ole Martin Lund Bø: ‘Doxa'. Trude Westby Nordmark: ‘Candy’ og ‘Trans’. Rintala Eggertsson Architects: ’Edge’. Lars Paalgard & Per Jonas Lindström: ‘Strengelek’ 2008/2009. Kunstneriske konsulenter: Grethe Fredriksen & Astrid Findreng.
Utsmykkingen av Øya helsehus er omfattende og påkostet. Bygningen ruver på denne måten ikke bare i bybildet, men også i kunstnerisk betydning. Utsmykkingene er fordelt over det meste av husets seks etasjer og er for en stor del tilgjengelig for et allment publikum. Signalet blir gitt allerede i inngangspartiet, der den finske kunstneren og arkitekten Sami Rintala sammen med kollega Dagur Eggertsson er mester for det buede rekkverket av dels malte, dels rustede stålplater. I kantina og i biblioteket har Lars Paalgard og Per Jonas Lindström i fellesskap bidratt til rommenes atmosfære og karakter med sin svært ambisiøse og ikke mindre originale audiovisuelle utsmykking ”Strengelek” over to etasjer. Fra et flygel som henger over gulvet i biblioteket er det strukket spillbare strenger oppunder taket opp til biblioteket og ned i kantina. Der foregår hele strengeleken i taket og stiller publikums nakker på en solid prøve under mønstringen av ulike installasjoner og objekter langs strengene/vaierne. I første etasje ligger auditoriene, der Ole Martin Lund Bø har satt sitt kunstneriske preg med hvite fragmenter av tegn og figurer på sideveggene. Oppover i etasjene vekker glasskunstneren Vidar Koksviks lysekroner i trappeoppgangene oppsikt og interesse. Disse funksjonelle kunstverkene folder seg ut med myke, svungne blomsterstengler, lysende blomster og lange, slanke blader. Hver lysekrone har sin dominerende farge i det transparente glasset, i nyanser av grønt og blått. I korridoren mot vest i andre etasje finnes en betydelig samling glasskunst, skjønt av en helt annen karakter. På skilleveggen mot kontorer og møterom har Karin Aurora Lindell satt sitt visuelle preg på en rekke vinduer. Alle har fått et identisk finmasket rutenett, men har alle ulik farge, som forsterkes og endres med det skiftende lyset som kommer inn. I første og tredje etasje viser keramikeren Trude Westby Nordmark en original bruk av sitt materiale. Hun har laget to sittegrupper, én inne og én ute på terrassen, der utsikten mot byen er innbydende. Utendørs er møbelet belyst fra undersiden og svever i mørket på en blå pute av lys, omdannet til skulptur. I hver av de tre etasjene over har trekunstneren Elisabeth Engen utsmykket en søyle, den ene med et sammensatt mønster av trespiler og trebiter, den andre med utskårne paneler og den tredje med tapper. Hver av søylene korresponderer med et sirkelrundt arbeid som henger på endeveggen av en tilstøtende korridor. Teknikken i de respektive arbeidene gjenkjennes fra søylene, og det samme gjør fargesettingen, som er en kombinasjon av maling og treverkets naturlige farge.
Loading...