Kunst på Valentinlyst helse- og velferdssenter

Kunstnere: Anita Abtahi, Brit Dyrnes og Arild Juul: ‘Alfhilds’. Erlend Leirdal: ‘Reise–Drøm–Minne’. Kari Elise Mobeck: ‘Ungdomskilden’. Merete Morgenstierne: ‘Bestefars rom’. Eli Anne Tiller: ‘9 Kvadrater 2005’. Per Rune Vatne: ‘Lekende treskulpturer’. Vigdis Dagsdatter Øien: ‘Metamark’ 2005. Kunstneriske konsulenter: Anne-Tove Huse & Urd Schjetne.
Valentinlyst helse- og velferdssenter byr på et møte med åtte trønderske samtidskunstnere. Utenfor inngangen møtes de besøkende av en turkis metallskulptur av Vigdis Dagsdatter Øien. Skulpturen har en leken form og frister nok til rutsjing for små barn som kommer på besøk. Brukerne av sykehjemmet nøyer seg nok med å se. Kanskje assosieres den lettest med et fabeldyr. I inngangshallen har kunstneren hengt opp arbeidstegninger fra idé- og skissestadiet, som gir en interessant innsikt i prosessen. I det fine og intime hagerommet bakenfor har Kari Elise Mobeck laget det store kunstverket ”Ungdomskilden” på vertikal, buet terrassemur. Fire høye relieffer av glassbetong er plassert med jevne mellomrom på muren og symboliserer det organiske livets gang fra frø, via spire og knopp til blomst. Livgivende vann springer ut av muren på tre punkter og ned i en steinsatt renne på bakken.
Blant de tredimensjonale kunstnerne på sykehjemmet er også Erlend Leirdal, som har levert tre store og tunge uteskulpturer i massiv eik. Utgangspunktet til disse skulpturene med tittelen ”Reise–Drøm–Minne” er en 350 år gammel eik fra Åbenrå i Sønderjylland. Leirdal sikret seg den 6 meter lange og 8 tonn tunge stammen etter at treet hadde dødd på rot. Etter transporten til Trondheim ble treet delt opp i tre deler, hver på 2 meter, og bitene ble bearbeidet til de endelige skulpturene på Valentinlyst. Her har de fått plass i hver sin atriumshage og lar seg berøre og beundre som et av de største kunstverkene som noensinne er laget i heltre. Alle lar seg for øvrig betrakte fra utsiden av gjerdet rundt sykehjemmet, hhv. på øst- og vestsiden av bygningene.
Inne viser keramikeren Brit Dyrnes en ny side av seg selv og sitt kunstnerskap med langstrakte bildeserier på vegg og enkeltbilder på glass. Motivene er romantiske og idylliske og minner om barndommens glansbildesamling. Denne bildesjangeren er også utgangspunkt for utsmykkingen ”Alfhilds”, som er laget i samarbeid med fotografen Arild Juul, og som er særlig synlig og markant i inngangshallen. En rekke digitale fotografier er føyd sammen og overført til aluminiumsplater, dels glass, tilpasset den aktuelle vegg- og vindusplassen.
Innendørs er den øvrige kunsten fordelt på ulike avdelinger, bak åpne og mer lukkede dører: Eli Anne Tillers malerier i kantina, Anita Abtahis keramiske blomsterrelieffer som vokser opp langs veggene i demensavdelingen og Per Rune Vatnes små tablåer med trepinner som fører tankene til Anne-Cath. Vestlys Knerten.
Loading...