Kunst ved Ladesletta helse- og velferdssenter

Kunstnere: Liv Anne Lundeberg og Kyrre Andersen. Tittel: «Ut», 2011. Kunstner: Vigdis Fjellheim. Tittel: «Mylder», 2011. Kunstkonsulenter: Ingun Myrstad og Mikkel Wettre.
Utenfor Ladesletta helse- og velferdssenter hilser Liv Anne Lundeberg og Kyrre Andersen muntert velkommen med sin lysende metall- og plastskulptur «Ut». Den står i en myk bølge i retning hovedinngangen og viser veien inn, men vekker lett nysgjerrighet og innbyr til et stopp for den som har litt tid.
Ved nærmere ettersyn viser det seg at mykheten ligger i formen. Materialet er på den ene siden av den buede veggen tykt og solid stål, stanset ut i regelmessige elementer som er skrudd sammen til et stramt og fast mønster i seg selv. Den andre siden av veggen er en glatt flate av kunststoffet polykarbonat, med et mønster i grått og svart og klare referanser til de runde elementene i stålveggen, der hver liten del er bøyd og danner en avvikende vinkel fra hovedflaten i den krumme veggen. Dermed reflekteres lyset på forskjellig måte, både det naturlige lyset og skulpturens eget lys, tre kabler med LED-lys på bakken. Hver kabel har sin egen farge, og gult, grønt og fiolett lys sprer seg oppover i skulpturens hulrom, skrå og loddrette flater og gir kunstverket et sammensatt, myldrende fargespekter. Sett fra ulike vinkler skifter skulpturen stadig koloristisk karakter, mens formen endres fra det brede og tunge til det glatte og smidige, smale og smekre.
Et mangfold i farger og uttrykk er nedlagt også i Vigdis Fjellheims tre malerier inne i senteret. De fyller alle hver sin vegg, rett over hverandre i hver sin etasje fra vestibylen og oppover i åpne gallerier. På denne måten kan man se dem under ett og oppdage både likheter og forskjeller i de store formatene. Likheten ligger først og fremst i de sterke kontrastene mellom for- og bakgrunn i bildene. Mennesker i forskjellige gjøremål, situasjoner og livsfaser står som silhuetter mot en klar himmel og et fjernt, åpent landskap. De nære omgivelsene av trær, planter og bladverk står i tilsvarende skarp kontrast og smelter delvis sammen med de små og store figurene. Fargemessig er det klar sammenheng fra det ene bildet til det andre, med en framtredende skarp gulfarge i det nederste og øverste bildet, kombinert med grønt og rødbrunt, mens blått i tillegg kommer til som et markant innslag på den midterste veggen.
Loading...