Kunst på Moholt kirkegård

Kunstner: Lise Stang Lund 2008. Kunstnerisk konsulent: Annika Borg.
Minnelunden på Moholt kirkegård består av tre urnefelter, som kunstneren Lise Stang Lund har gitt hver sin søyle av lik utforming. Søylene er 190 cm høye og består av to granittblokker med et smalt glassfelt av prismer imellom. Fundamentet er granittblokker som er lagt ned i bakken som en ramme rundt hvert av urnefeltene. Kunstnerens hensikt er at glassfeltet skal binde sammen de to høyreiste elementene i søylen og tilføre mer immaterielle kvaliteter til monumentet. Glasset skaper speilinger i striper, av himmel og omgivelser, skiftende etter ulike sol- og lysforhold. De rene og enkle formene i utsmykkingen er valgt for å uttrykke ro og balanse. Bak søylene og urnefeltene er det satt opp fem benker i en bue i det svakt hellende terrenget. Benkene har utsyn til gangstien som går forbi minnelunden. I en sårbar situasjon kan det være viktig å vite om man er betraktet, ifølge kunstneren.
Loading...