Kunst - Byåsen vgs

Kunstnere: Kari Elise Mobeck: ‘Refleksjon’; Pål Bøyesen: ‘Meteor’; Gilles Berger: Uten tittel 1; Beret Aksnes: ‘e, pi og phi’; Anne Knutsen: ‘Kobberteppet’ ; Erik Joung: ‘Passasje, himmel og skygger’; Lars Paalgard & Even Westvang: ‘Nomen Nominandum’; Ingunn Utsi: ‘Søyla – I menneskestavens  verden’; Terje Roaldkvam: Uten tittel 2004. Kunstneriske konsulenter: Edith Lundebrekke & Jan Eirik Evjen.
Utsmykkingen av Byåsen videregående skole har satt et markant preg på uteområdene og har blitt kunstneriske attraksjoner for hele bydelen. På den åpne plassen foran hovedinngangen mot sør har Kari Elise Mobeck skapt en original fontene med bruddstykker av svære ”turbinrør” som stikker opp av bakken og sprer stråler fra to kanter ut i bassenget. Det tekniske kunstverket lar seg lett assosiere med skolens orientering mot praktiske fag, noe som også preger et par av de andre bidragene til utsmykkingen. Utenfor den mekaniske avdelingens lokaler mot sør står Gilles Bergers intrikate ”skrapjernsskulptur”, som kan minne om den franskfødte kunstnerens landsmann Jean Tinguely eller  amerikaneren Alexander Calders bevegelige og balanserende skulpturer. Et tredje utpreget teknisk kunstverk befinner seg på nordsiden av bygningen, en ”meteor” med glødende lys og fresende lyd, skapt av Pål Bøyesen.
Byåsen videregående skole har fått mye ut av et kunstbudsjett på 2,5 mill. kr. I hallen innenfor hovedinngangen har Ingunn Utsi latt sine grønne trerelieffer vokse oppover de nesten 15 meter høye søylene. Takhøyden gir også rom for Anne Knutsens ni meter høye kobbertekstil, som byr på vekslende synsinntrykk fra ulike vinkler. I biblioteket lar Terje Roaldkvam hele regnbuens fargespekter komme til syne i store kvadratiske trerelieffer. Beret Aksnes gir visuelle bilder av Pi og andre matematiske begreper, mens Lars Paalgard/Even Westvang har laget et eget skjermsparerprogram for skolen med computermodellerte 3D-objekter. Spesielt for elevene i formgivningsfag gir dessuten Erik Joung inspirasjon med innfelte kunstverk i avdelingens vegger og tak.
Loading...