Kunst på Åsvang skole

Kunstnere: Annika Borg: ‘Spille-rom’; Espen Gangvik: ‘Ascending, Descending, Transcending’ 2004/2005. Kunstnerisk konsulent: Torhild Aukan.
Espen Gangviks bidrag til utsmykkingen ved Åsvang skole er en utvendig stålskulptur på vegg, godt synlig både fra skolegården og fra veien forbi skolen. Som vanlig fra Gangviks side er skulpturen en geometrisk konstruksjon, og den kan med sine rette vinkler minne om en trapp. Tittelen ”Ascending, Descending, Transcending” støtter opp om dette inntrykket, men i tillegg til en fysisk bevegelse antyder den også en åndelig utvikling. Skulpturen består av to tilnærmet like elementer, er malt blå og festet med en liten klaring til veggen, slik at det oppstår en skyggevirkning som forsterker det tredimensjonale inntrykket. Innvendig har Annika Borg tatt i bruk en vegg til bildeinstallasjonen ”Spille-rom”, der bildenes sirkelrunde og kvadratiske form og enkle uttrykk gir assosiasjoner både til kuler og terninger, dvs. fysiske gjenstander knyttet til spill.
Velstandsgris
Kunstner: Øyvind Åstein (1981).
Loading...