Kunst på Markaplassen skole

'Blå strek II'. Kunstner: Oddvar I.N. Daren 2003/2009. Kunstnerisk konsulent: Anne Tove Huse.
Jernkonstruksjonen ”Blå strek” svinger seg i ulike vinkler og høyder og kan minne om en vanskelig oppgave i geometri, der den står i sin problematiske form like utenfor klasseromsvinduene på Markaplassen skole. Skulpturen voldte også problemer av en annen art i den første tiden. Elevene nøyde seg nemlig ikke med å se på kunstverket, men tok det fysisk i bruk til klatrestativ, turnapparat og sittebenk. Dette var ikke i tråd med kunstnerens hensikt og skulpturen ble en prøve på kunstforståelse og respekten for kunst da den ble satt opp. Det abstrakte kunstverket utfordret oppfatningen av kunst både hos ungdom og voksne, og det krevdes en del formidling og bevisstgjøring fra skolens og kunstnerens side før det blå kunstverket ble akseptert og respektert av alle. For sikkerhets skyld er skulpturen seinere blitt forsterket, og i sin nye utgave har den fått navnet ”Blå strek II”.
Loading...