Kunst på Nardo skole

Kunstnere: Nahoko Kudo: ‘Mellom jord og himmel’; Are Mykkelbost: Vindusutsmykking og collager;Gunnar H. Gundersen: ‘Termisk fonteneprosjekt’ 2009. Kunstneriske konsulenter: Helga Bøe, Edvine Larsen & Marit Flåtter.
Den nye Nardo skole har fått tre separate og hver for seg markante utsmykkinger: den japansk-britiske kunstneren Nahoko Kudos skulpturer ute og inne, Are Mykkelbosts arbeider på vinduer, i korridor- og garderobeområder, samt Gunnar H. Gundersens skulptur/fontene i skolegården. Nahoko Kudo var en av to inviterte kunstnere til en konkurranse om utsmykkingen av aulaen og tilgrensende arealer – og er et eksempel på at Trondheim kommune har sett langt utenfor egne grenser i mange av de nyere utsmykkingene. Kudo valgte å knytte to skulpturer til en akse på tvers av aulaen, en gul ”jordklode” plantet i asfalten rett utenfor glassveggen, og en tilsvarende gul ”Voyager-satellitt” hengende i trappeoppgangen på motsatt side av aulaen. Fra det ene kunstverket til det andre er sikten fri og sammenhengen mellom dem åpenbar for alle som beveger seg i området. Satellitten ivaretar Nardo skoles ønske om at utsmykkingene skal understreke skolens teknologiske profil. Med ”antenner” og annet utstyr går den over to hele etasjer fra sin bane høyt oppunder taket i trappeløpet. Are Mykkelbost beveger seg også mellom ute- og innerom med sine foliemønstre og japanske ”tegneserieøyne” på vinduene rundt en stor del av skolebygningen. De fargerike, regelmessige mønsterlinjene minner om lydbølger eller om ringer i vann, og kan slik knyttes både til teknikk og naturfag. Gamle skolebøker har vært utgangspunkt for de store collagene han har laget til flere av gang- og garderobeområdene. Bilder og tegninger i disse bøkene er scannet og satt sammen digitalt til nye bilder, figurer, fortellinger og sammenhenger. I en av collagene utgjør de sammensatte bildene et helt orkester, i et annet danner de en science fiction-aktig stemning, mens en tredje er skapt av forskjellige vekster og har slik et mer organisk preg. Gunnar H. Gundersens arbeid er også resultat av en lukket konkurranse og består av en nesten 30 meter lang benk og en fontene i skolegården. Enden av den røde aluminiumsbenken når så vidt fram til fontenen, og regulerer vannmengde og strålehøyde gjennom de temperaturbaserte bevegelsene i metallet. I tillegg til utetemperaturen vil også kroppsvarme påvirke og utvide benken. Ved å sette seg ned på benken påvirker elevene strålehøyden på fontenen og får tydelig demonstrert hvordan naturlovene virker.
Loading...