Kunst på Ranheim skole

Kunstner: Oddvar Daren. Tittel: «Rødt tårn», 2011. Kunstner: Lars Skjelbreia. Tittel: «Treportal», 2012. Kunstner: Martine Linge. Tittel: «To tegn», 2011. Kunstnere: Kim Hiorthøy og Erlend Loe. Tittel: «Ranheims kosmologi/Ranheims encyklopedi/Tidskapsel», 2012. Kunstkonsulenter: Torhild Aukan og Markus Lantto
Nye Ranheim skole ble bygd på ei tomt nær sjøen, der forhøyninger i terrenget rundt gir et vidt utsyn over fjorden. Dette har Oddvar Daren, en av veteranene i Trondheims kunstmiljø, utnyttet i sin høye og strebende skulptur «Rødt tårn», som med sin vertikale form står i skarp kontrast til de horisontale linjene i det rolige landskapet. Den består av lange, smekre lengder av rødmalt treverk – malmfuru reist på høykant i ulike vinkler. Inne i et virvar av skrå linjer har kunstneren plassert store sølvblanke kuler, som speiler så vel den røde konstruksjonen som nære og fjerne omgivelser, himmel og drivende skyer. Under skulpturen er det plassert benker som innbyr til en stund i nær kontakt med kunstverket og se det i sammenheng med det landskapet den er satt inn i, kanskje også i sammenheng med egne tanker. Her er det mulig å drømme og dikte.
Tre er et naturlig materiale å lage kunst av på et sted som har vokst fram med tømmer som råstoff på Ranheim papirfabrikk. Som i fabrikken destruerer Lars Skjelbreia den grove trestokken, men lar den likevel bevare sin fasthet, styrke og egenart i skulpturen «Treportal». Her ligger stokken oppdelt og uthult, men i sin opprinnelige langstrakte form og med trestammens uregelmessige omriss. Beskyttende er den plassert inne i en rektangulær kasse av bearbeidet treverk, som viser kontrasten mellom den organiske og den industrielle formen, som ute på gårdsplassen tydelig står i samspill med skolebygningenes rette vinkler og arkitektur.
Skjelbreia er en av de yngre kunstnerne som har føyd seg inn i det etablerte kunstnermiljøet på Lademoen Kunstnerverksteder. Han har sin utdannelse fra kunstakademiet i Reykjavik (2003–06) og Kunstakademiet i Trondheim (2007–09). Han har også hentet impulser til sitt arbeid under opphold i USA og har markert seg med et bredt kunstnerisk uttrykk, fra film til skulptur.
Et tredje skulpturelt arbeid på Ranheim skole er «To tegn» av Martine Linge. Den to meter høye todelte granittskulpturen er satt opp på en haug i skolens friområde. Der er den synlig på lang avstand, men appellerer til betraktning og bruk på nært hold. Steinen er hugd ut som bokstavene «h» og «æ» og kan naturligvis leses som en interjeksjon, utbruddsordet «hæ» og antyder dermed noe overraskende, uventet, undrende ved siden å signalisere trøndersk tilhørighet og identitet. I tillegg byr skulpturen på en fysisk utfordring, så egnet den er for klatring, fulgt av en avslappende stund, sittende eller liggende på «toppen».
Innendørs har Ranheim skole en serie lekne figurer tegnet av Kim Hiorthøy, med humørfylte og tankevekkende tekster av Erlend Loe. Figurene er skåret ut i børstet aluminium, og tegningene er påført med folie.
Hiorthøy er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim (1991–96) og har siden markert seg som multikunstner, tegner, illustratør, fotograf, forfatter og musiker. Etter opphold i København, New York og Berlin har han hatt Oslo som base. Der har også Erlend Loe vært bosatt i en rekke år, etter oppvekst og ungdom i Trondheim. Med bøker som Tatt av kvinnen, Naiv.Super., Doppler og bøkene om Kurt, alle illustrert av Kim Hiorthøy, har Loe fått en posisjon som en av Norges mest populære forfattere.
Loading...