Kunst på Tiller vgs

Gemini I and II
Kunstner: Espen Gangvik (2000). Bekostet av: Sør-Trøndelag fylke.
Disse fem meter høye tvillingskulpturene reiser seg på hver sin side av skolen. Den første leder tanken hen på tidligere tiders oppdagelsesreisende som navigerte etter stjernebilder. Den symboliserer skolens oppgave: å stimulere søken mot ny kunnskap. Den andre skulpturen er plassert bak den store skolebygningen og spiller med sin arkitektoniske karakter sammen med bygningskroppen. Den gir assosiasjoner til de yrkesfaglige studieretningene. Selv karakteriserer kunstneren de blottlagte stagene og rammene som et ”industrielt og kvasi-mekanisk” uttrykk. Begge skulpturene er utført i aluminium. Når det har foregått en naturlig oksidering, skal firkantrørene males matt røde for å understreke hovedformen.
De siste årene har for øvrig Espen Gangvik arbeidet med skulpturer som er utviklet ved hjelp av tredimensjonal datagrafikk. Geometriske grunnformer transformeres fra en form til en annen og resulterer i nye, overraskende og ofte intrikate former som endrer seg med synsvinkelen.
Kunstnere: Espen Gangvik: ‘Gemini’; Kjell Erik Killi Olsen 2000. Kunstnerisk konsulent: Jostein Kirkerud.
Utsmykkingen på Tiller videregående skole var Kjell Erik Killi Olsens tredje offentlige utsmykking i hjembyen Trondheim, etter Olavshallen og Statoils forskningssenter på Rotvoll. På Tiller videregående ble han valgt ut etter en lukket konkurranse og preger skolens store og luftige kantinerom med en rekke masker og hodefigurer på en over 10 meter høy vegg. Trapper og gallerier gjør det mulig å betrakte dette kunstverket fra ulike vinkler og i ulik høyde. De ti maskene er fulle av Killi Olsens særegne fabuleringer over alminnelige objekter, i dette tilfellet menneskeansiktet og dyrehodet, som på kunstnerens velkjente måte er tilføyd symboler på egenskaper og personlighet gjennom en rekke surrealistiske effekter. Maskene er laget i polyester over et skjelett av hønsenetting og sveiset jern.
Utendørs har skolen to markante skulpturer av Espen Gangvik, hhv. ved det nordvestre hjørnet av skolebygningen og på skolegården mot øst, hvor den delvis rødmalte skulpturen speiler seg i de store glassflatene i bygningen og hevder seg godt i ”konkurransen” med de store arkitektoniske formene. Med fellestittelen ”Gemini” signaliserer kunstneren et tvillingforhold mellom de slanke, 5 meter høye konstruksjonene, som har Gangviks umiskjennelige signatur både i form og materiale – spisse vinkler og hårfin balanse, i blankt og lakkert stål.
Loading...