Kunst ved Åsveien skole

Kunstner: Kristoffer Myskja. Tittel: «Usikker forsamling», 2015. Kunstner:  Erlend Leirdal. Tittel: «Åpent hus», 2016. Kunstkonsulenter: Ingun Myrstad og Paul Brand.
I en bratt bakke i den store, skrånende skolegården rager ti stålmaster i været. Dette er et kunstverk av Kristoffer Myskja, som helt fra sine første år som kunstner gjorde seg bemerket med mekaniske, bevegelige installasjoner. I verket «Usikker forsamling» er det også både mekanikk og bevegelse. Innenfor et ytre av sveisede stålrør, stålplater, skruer og spiralfjærer finnes kulelagre, kjettinger og sjakler som bidrar til mastenes uopphørlige uro.
På toppen har mastene noe som ser ut som en vindfløy. Men Myskjas «værhaner» beveger seg ikke likt etter vinden. I stedet oppviser de en individuell dans. De vrir «hodet» til høyre og venstre, opp og ned i en rolig, nesten saktmodig rytme i kunstnerens stille koreografi. Jo mer vinden øker på, jo heftigere blir bevegelsene og kan utvikle seg til en intens og vilter dans.
Det er noe menneskelig over denne installasjonen, der et budskap fra den unge trønderske kunstneren kan være selvstendighet og tro på egne evner. Skolen former elevene, men gir dem samtidig en mulighet til å velge sin egen framtid, i takt eller utakt med andre. Mastene i «Usikker forsamling» ser ut til å ha sin egen vilje og selvbevissthet.
Erlend Leirdal har med sin kunstverk i tre satt preg på en lang rekke bygninger rundt om i landet, inkludert flere i hjembyen Trondheim. På Åsveien er han markant til stede med tre skulpturer i massivt treverk, nærmere bestemt eik. Den største er plassert utenfor hovedinngangen, den andre i vestibylen innenfor og den tredje i skolens spesialavdeling for barn med autisme. Skulpturene er nært beslektet, med elementer i en rett og renskåret form, føyd sammen i rette vinkler. Konstruksjonen minner om lafting og tradisjonell byggekunst. I skulpturene antydes et større byggverk, tydeligst i den store uteskulpturen, som reiser seg i været, mens de to inneskulpturene har en mer horisontal form. Flatene i det solide treverket er plane og glatte. De er behagelige å kjenne og ta på og innbyr til mer aktiv kontakt, å sitte på eller klatre i. Det er noe av kunstnerens hensikt med skulpturene, at de skal brukes og utnyttes som fysisk objekt. Dette skal de tåle, like mye som den ubehandlede eika skal tåle vind og vær og tidens tann.
Inne i Autismetilbudets lokaler setter innkjøpte malerier av Andreas Widerøe Hagen sitt tydelige preg på lokalene. Hagen er tidligere elev på denne avdelingen og gir med sitt sterke og fargerike nærvær – og med sin framgangsrike karriere – et positivt signal om en god framtid for alle.
Åsveien skole forvalter fra før en stor og fin kunstsamling. Den ble i sin tid opprettet av skolens overlærer Emil Herje og har i mange år blitt utviklet og utvidet, blant annet gjennom gaver fra en tidligere elev, gallerist Per Høiem i Galleri Ismene. I det nye skoleanlegget fra 2014 har samlingen fått en mer synlig plass på forskjellige steder, med en tematisk sammenheng på den enkelte vegg.
Loading...