Kunst ved Skjetlein vgs

Kunstner: Marko Vuokola. Tittel: «Waterfall (Sharpen)», 2013. Kunstkonsulent: Ellen Reksterberg
Den finske kunstneren Marko Vuokola har brukt et fotografi av den høye Svøufossen i Sunndalen som utgangspunkt for sitt kunstverk på fondveggen i kantina i nybygget på Skjetlein videregående skole. «Waterfall (Sharpen)» viser vannet i fossen som en stanset bevegelse, zoomet inn på av det digitale kameraet til et univers av millioner av piksler. I bearbeidelsen til ferdig kunstverk er 18 av de 39 millioner pikslene valgt ut og vist som enkeltstående bilder. De er montert samlet i et vertikalt mønster på den høye kantineveggen. Et bilde av fossen slik den ses og oppleves i landskapet, finnes på en annen vegg i samme rom.
Vuokola bor i Helsingfors, der han arbeider med foto og video i tillegg til å lage objekter som naturlig hører til hans utdannelse som billedhugger.
I tillegg til Vuokolas bilder på fondveggen har skolen kjøpt inn sju store fargefotografier av Merete Morgenstierne, de fleste på 1 x 1 meter og med motiver fra kunstnerens egen hage.
Loading...