Kunst ved Stabbursmoen skole

Kunstner: Tore Bjørn Skjølsvik. Tittel: «Glede og trivsel», 1986, rehabilitert 2010. Kunstkonsulenter: Annika Borg og Sissel M. Bergh.

På gårdsplassen ved Stabbursmoen skole skaper Tore Bjørn Skjølsviks bronseskulptur glede og trivsel, slik den har gjort i 30 år. Frydefullt og livsbejaende har den lille dansende gutten boltret seg i fontenens vannsprut gjennom mange somre. Likevel var det rom for enda mer hygge og stemning rundt den glade fontenen. Dermed ble kunstverket tilføyd en ny estetisk kvalitet, en liten og intim sirkelrund plass av brostein og med sittebenker som innbyr til hvile og betraktning.

Tore Bjørn Skjølsvik er en veteran i norsk billedhuggerkunst og står solid i den figurative tradisjon. En lang rekke av hans skulpturer står som minnesmerker og monumenter i offentlige rom rundt om i landet, blant dem Cissi Klein-minnesmerket på Museumsplass i Trondheim. Skjølsvik var i mange år bosatt i Trøndelag – Bjugn og Trondheim –, før han på1990-tallet slo seg ned i Oslo.
Loading...