Kunst ved Strinda vgs

Kunstnere: Anne-Karin Furunes. Tittel: «Wonderland», 2014. Kunstner: Pekka Stokke. Tittel: «Vrimmel», 2014
Kunstkonsulent: Ellen Reksterberg
Tenk ti umulige tanker før frokost! Dette er oppfordringen fra billedkunstneren og arkitekten Anne-Karin Furunes i kunstverket «Wonderland» på Strinda videregående skole. Med de utvendige veggene fylt av eksotiske vekster gir hun et klart budskap til elevene på skolen: La nysgjerrigheten styre, enten det er snakk om botanikk eller hvilket som helst annet fag eller sider ved livet.
Tittelen henspiller på Alice in Wonderland, der det er dronningen som sier de kloke ordene om å bruke forestillingsevnen. Ved hovedinngangen har Furunes satt opp et skilt med dronningens visdomsord til Alice.
Anne-Karin Furunes har latt kjempesvære tegninger av planter bre seg over 500 kvadratmeter av skolens hvite veggflater. Det botaniske utgangspunktet er kobberstikk som Carl von Linné anvendte i sitt arbeid med å klassifisere plantearter på 1700-tallet. Furunes har valgt ut eksotiske arter som Linné neppe noen gang hadde sett. Likevel tok vitenskapsmannen også for seg dem. Både en slik utfordring og bruken av tegningen som et redskap til å utforske er etter kunstnerens mening et godt signal for en skole.
Furunes har gjengitt de 250 år gamle tegningene like botanisk ufullkomne som de ble opprinnelig ble utført. Strekene er blitt til ved perforering av kledningsplatene i aluminium, med hull i størrelser fra 11 til 22 mm til hovedstrek, overganger og finstemte nyanser. Perforering av metall er en videreutvikling av hennes karakteristiske metode med gjennomhulling av lerreter, blant annet til portretter, som har gjort henne internasjonalt kjent. Furunes fra Stjørdal har ved siden av sin kunstneriske virksomhet i mange år vært professor på Kunstakademiet i Trondheim / Fakultet for billedkunst, arkitektur og design ved NTNU.
I Pekka Stokkes bølgende skulpturvegg «Vrimmel» i foajeen på skolen foregår et varierende spill av kunstig lys i ulike farger. Men den tar også i bruk det naturlige lyset som faller inn gjennom vinduene. Kunstverket er bygd opp av staver i bjørkefinér i et stort rektangulært veggfelt. På baksiden av stavene er det montert små, nesten usynlige lyskilder tett i tett. Den store treinstallasjonen fortsetter, her uten kunstig lyssetting, opp langs en kraftig betongsøyle i det store kantineområdet, der ofte så mange som 300 elever oppholder seg samtidig.
Den bølgende fysiske formen på skulpturen gir et bilde av de luftstrømmer som oppstår i rommet med så mange mennesker i bevegelse. Veggen er ifølge kunstneren dermed en fortolkning av rommet og rommets funksjon. Lysspillet er for øvrig ikke bare synlig for brukerne av foajé og kantine, men kan ses og oppleves på langt hold utenfra gjennom den store glassfasaden mot sør.
Pekka Stokke, opprinnelig fra Inderøy, er fra før hovedsakelig kjent som lyskunstner fra forskjellige sammenhenger, ikke minst konserter og sceneshow. Men han har også laget permanente lysskulpturer, blant annet i svømmehallen på Verdalsøra ungdomsskole.
Loading...