Kunst ved Thora Storm vgs

Kunstner: Tone Myskja. Tittel: «Ning», 2015. Kunstner: Johannes Høie. Tittel: …, 2015. Kunstnere: Johannes Borchgrevink Hansen og Marthe Karen Kampen. Tittel: …, 2015. Kunstkonsulenter: Torhild Aukan og Reidun Bull-Hansen
Kunstprosjektet på den nye Thora Storm videregående skole er tredelt. Det største oppdraget er utført på en utvendig endevegg i inngangspartiet mot Suhms gate, tilsvarende vegg mot Bispegata og fortsettelsen av denne inn i kantina. Til sammen utgjør dette betydelige formater, ved hovedinngangen 6,6 x 5,5 meter, i kantineområdet 2,7 x 9,4 meter, fordelt på en 6,4 meter lang innedel og en utedel på 2,7 meter. Etter en lukket konkurranse ble Tone Myskja tildelt oppdraget. Med videoverket «Ning» har hun tatt utgangspunkt i forfatteren David Grossman, som er opptatt av energien i en fugleflokk eller i en fiskestim. Hos Myskja er dette overført til de raske impulsene som fyller ungdommens liv, visuelt uttrykt ved et mylder av navn, bokstaver og ord i et stadig skiftende mønster og i bølgende bevegelser.
Tone Myskja er født og oppvokst i Trondheim og har tilhold i Oslo, der hun i hovedsak arbeider med video, ofte i et skulpturelt uttrykk i rominstallasjoner, dels også i scenekunst. I de senere årene har hun utført kunstprosjekter integrert i arkitektur, senest på informatikkbygget ved Universitetet i Oslo.
Det andre kunstoppdraget på Thora Storm videregående skole preger endeveggen nederst i skolens amfi, en 2,8 meter bred betongvegg. Dette oppdraget gikk til tegneren Johannes Høie, som gjennom flere år har markert seg med sine store, figurative, komplekse, ofte burleske tegninger. Tegningen fungerer som et fondmotiv for «scenen» i amfiet.
Det tredje prosjektet omfatter bearbeiding av steinamfiet ved uteplassen på skolen. Denne oppgaven ble tildelt Johannes Borchgrevink Hansen som ansvarlig kunstner, i samarbeid med Marthe Karen Kampen. De to unge kunstnerne har begge sin base på Austmarka i Hedmark og har tidligere samarbeidet på en lignende måte i et kunstprosjekt i Hamar kulturhus.
Loading...