StudyTrondheim er et samarbeid mellom studentene, utdanningsinstitusjonene, studentsamskipnaden (Sit), kommunen, fylkeskommunen og næringslivet, med mål om å gjøre Trondheim til en enda bedre studieby.
Visjonen til samarbeidet er Sammen skaper vi Nordens beste studieby.
Nettverket jobber med strategiske satningsprosjekter for å utvikle studiebyen. I 2022 er dette «Bomiljø i studiebyen», «Workation» og det nasjonale pilotprosjektet «IME – In My Experience».
Arbeidet organiseres av et koordineringsteam satt sammen av representanter fra Trondheim kommune, Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) og Velferdstinget. For å utføre tiltak kobles ressurser på fra aktørene i nettverket og gjennom eksterne samarbeidspartnere i byen.

Nettverksleder

Ann Marit Longva

Tlf. 91 82 39 67

ann.marit.longva@trondheim.kommune.no

Prosjektleder

Siri Bjaarstad

Tlf. 95 92 90 69

siri.bjaarstad@sit.no

Nettverkskoordinator Sit

Maren Kronlund

Tlf. 46 96 80 63

maren.kronlund@sit.no

Nettverkskoordinator VT

Brede Haugland

Tfl. 90 82 97 10

forening@velferdstinget.no

Workation

Et felles mål i studiebyen Trondheim er å skape bedre koblinger mellom studenter og byens arbeids- og næringsliv. For å styrke dette arbeidet har StudyTrondheim og Næringsforeningen i Trondheimsregionen utviklet konseptet Workation. Workation tilbyr relevante sommerjobber for studenter – med et sosialt program.
«Vi har samlet 20 spennende teknologibedrifter som kan tilby arbeidserfaring og relevant praksis. Bedriftene står sammen for å synliggjøre alle de fantastiske jobbmulighetene i regionen, og tilbyr over hundre sommerjobber totalt. Etter arbeidstid lover vi i Workation å fylle opp fritiden med sosiale aktiviteter slik at studentene blir kjent med byen på en helt ny måte!»
Sommer- og deltidsjobber er en viktig arena hvor studentene får arbeidserfaring og et nettverk i arbeids- og næringslivet i regionen. Bedriftene kommer i kontakt med uvurderlig dyktige ressurser og fremtidig arbeidskraft.

Studenter og livskvalitet: IME – In My Experience

IME – In My Experience er et nasjonalt pilotprosjekt som skal utvikle kunnskap om studenters livskvalitet. Målet med IME er å få en bedre forståelse av faktorene som påvirker studenters livskvalitet, for så å sette i gang treffsikre helsefremmende tiltak.
Gjennom tradisjonelle undersøkelser som Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) har vi god kjennskap til hvor mange av studentene våre som sliter. Det vi derimot vet mindre om er hva det er som gjør at de har det bra, trives, mestrer og opplever mening. For at vi skal kunne forebygge helseutfordringer og styrke studenthelsa er det derfor viktig å få kunnskap om mer enn bare problemer og symptomplager – vi må begynne å snakke med studentene om deres hverdagsliv!
Erfaring er til for å deles, og studentene er eksperter på sine egne liv. Ved hjelp av det nye digitale verktøyet SenseMaker kan vi samle inn en stor mengde kvalitativ data fra studenter med ulike perspektiver, drømmer og utgangspunkt. Dette kan gi oss mer kunnskap om hva som skal til for å skape gode studentliv – og studentene har vært med i prosjektet fra første stund. Det samles inn erfaringer fra våren 2021, som vil påvirke hvilke tiltak som settes i gang for å styrke studenthelsa.
Lurer du på noe? Kontakt prosjektleder Siri Bjaarstad på siri.bjaarstad@sit.no

Bomiljø i studiebyen

Studentene er en stor innbyggergruppe i Trondheim, og de fleste ønsker å bo sentralt og nært campus. I flere år har andelen av utleiegårder i sentrumsnære områder økt betraktelig, og dermed også antall unge beboere. I bydel Møllenberg er nå cirka 50% av befolkningen under tretti år, og mange av disse er studenter.
Når andelen unge mennesker dominerer oppstår det flere utfordringer, spesielt knyttet til nattero. Debatten har rast i media, og ordskiftet har vært tøft. Studentene har blitt mye snakket om, men kanskje lite snakket med. Vi ser også at det blir stadig færre barnefamilier i sentrumsnære områder.
Med bakgrunn i dette har nettverket vedtatt «bomiljø i studiebyen» som et av satsningsprosjektene vi i fellesskap skal arbeide med. Prosjektet skal fasilitere prosesser der studentene blir aktivt med, og sammen med andre naboer og organisasjoner finner løsninger og initiativ som bidrar til bedre bomiljø i områder som er utsatt for hyblifisering. Et av initiativene som nå prøves ut er en egen bomiljøgruppe på Møllenberg; der velforening, Pådriv, utleiere og studenter sammen finner gode løsninger!

Andre aktiviteter i StudyTronheim

Tak Over Hodet

For å ta godt imot studenter som ikke har klart å funnet seg hybel ved studiestart garanterer Trondheim Tak over hodet. Dette er et samarbeid med Scandic Lerkendal hvor studenter får bo for en billig penge til de har funnet hybel.

Info Night - en inkluderende studieby

Nettverket har fokus på inkludering og arrangerer to ganger i året Info Night. Her kobles internasjonale studenter med den fantastiske studentfrivilligheten som har stor ære for at Trondheim er en helt unikt studieby.

Student Inclusion Award

Dette er en pris som deles ut av studentene i frivillighetsgruppa. Her løftes gode eksempler på inkludering frem. Prisen er på 20 000 kr som øremerkes inkluderende tiltak.
Tidligere vinnere er Studenterhytta, linjeforeningen Delta, NTNUI E-sport og linjeforeningen Socialis.

Studentnattbuss

Det er viktig for studiebyen at studentene kommer seg trygt hjem. I samarbeid med AtB og Velferdstinget har vi satt opp ekstra bussavganger på natta i ukedagene i fadderperioden. 

Studentfrivillighetsgruppa

Studentfrivillighetsgruppa er en nettverksgruppe for studentfrivilligheten i Trondheim. Her løftes viktige tema og felles saker som studentene ønsker å sette fokus på. Gruppa er sammen med styringsgruppa i StudyTrondheim med på å bestemme hva nettverket skal jobbe med.
Studentfrivillighetsgruppa kan også løfte viktige problemstillinger for studentene inn i styringsgruppa hvor alle de store aktørene i studiebyen sitter.

Kommunikasjon og kunnskap

StudyTrondheim drifter Trondheim.no/student. Her er målgruppen potensielle og nye studenter som ønsker en generell intro til hva Trondheim har å by på. Nettverket har også laget flotte promovideoer som deles med alle som ønsker å vise frem studiebyen.
Nettverket bidrar til kunnskap om hva som er en god studieby. For eksempel rapporten Nordiske studiebyer som ble gjennomført og publisert av SSB høsten 2020.