ISFiT

Internasjonal Studentfestival i Trondheim (ISFiT) er sammen med UKA en av Samfundets to festivaler. Festivalen arrangeres i februar i oddetallsår.
ISFiT inviterer 450 internasjonale studenter for å utveksle ideer, tanker og meninger om et tema som varierer fra festival til festival. I tillegg arrangeres det debatter, konserter og andre arrangementer for hele Trondheims befolkning. ISFiT er laget av 500 frivillige som gjør en utrolig bra jobb for å invitere hele verden til Trondheim annenhver februar.