Studentpolitikk

Vil du være med å bestemme hvordan studiehverdagen til deg og andre studenter skal være? Å være med i studentpolitikken enten i Studenttinget eller Velferdstinget gir deg muligheten til å gjøre studietiden til både deg og andre utrolig bra. I tillegg kan man engasjere seg på lavere nivåer som instituttillitsvalgt eller fakultetstillitsvalgt. Vil du ha muligheten til å påvirke egen studietid? Da er studentpolitikken noe for deg!