Dronning Mauds Minne Høyskole

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) er den eneste høgskolen i landet som har utdanning av barnehagelærere som hovedoppgave. Og dette er absolutt en skole du bør vurdere dersom du ønsker å jobbe for å ivareta barns behov og rettigheter, samt å synliggjøre barns perspektiver i samfunnet.
På DMMH er det rundt 1400 studenter fordelt på flere bachelorer innen barnehagelærerutdanning med flere spennende fagkombinasjoner samt fire masterstudier innen barnehageledelse, barnehagekunnskap, barnekultur og kunstpedagogikk, og spesialpedagogikk.