Driftsveien

Driftsveien er navnet på skogsveien som går mellom Elsterparken og Tømmerdalstorget. På veien går det avstikkere til Våttåkammen (via Strandlinja), Trolla, Dreiers Minne og Geitfjellet. Man får en fin rundtur dersom man starter i Elsterparken (ev. fra Theisendammen) og går via Driftsveien, Tømmerdalstorget, Kobberdammen, Lavollen og tilbake via Baklidammen, Theisendammen og Ilabekken. På sommerføre er det også gode forhold for vogn eller sykkel. Driftsveien er stengt for motorkjøretøy.
Ønsker man å gå en alternativ rute, så anbefales Gammelstien (følg skilting). Ved å følge denne ruten passerer man Schølberghytta med kun noen hundre meters avstand. Se egen omtale med veibeskrivelse under:
Loading...