Fagervika

Nytt sentrumsnært friområde, også kalt Killingdal. Tidligere var dette et anlegg for utskiping av malm (Killingdal Grubeselskab), men er nå åpnet for allmenheten etter omfattende opprydding av gammel forurenset grunnmasse.
Loading...