Gråkallen

Gråkallen er Trondheim nest høyeste fjelltopp (552 meter over havet). Skiltet tursti opp fra Skistua. På toppen er det fin utsikt i de fleste retninger. Fra Gråkallen kan man på klarværsdager se fjelltopper fra Trollheimen til Sylene ved svenskegrensen. Gråkallen er for øvrig preget av Luftforsvarets installasjoner, som er godt synlige fra avstand. En del av området er også avsperret for militære formål. Vinterparken oppe på selve Gråkallen skal etter planen demonteres og aktiviteten flyttes til området mellom Litj-Gråkallen og Kobberdammen.
Det er satt opp en utsiktsskive som forklarer hvilke fjell man ser i ulike retninger.
Loading...