Herbernsdammen

Oppdemmet vann i et veldig øde område av Bymarka. Hit kan du gå hvis du vil være alene. Herbernsdammen har sitt navn etter en prest (herr Berent), som etter sigende skal ha gått igjennom isen og druknet i den. Fiskeforhold: Middels bestand av røye. Best egnet for isfiske. Mer info på www.tofa.no.
Loading...