Holstdammen

Bymarkas eldste dam, etablert i 1721 for å drive sagbruk lenger ned i Trollavassdraget. Fiskeforhold: Gode ørretforhold. Stor bestand også av trepigget stingsild (mat for storørreten).
Loading...