Kobberdammen

Oppdemmet vann øverst i Ilavassdraget. Navnet har dammen fått fra Kopperhammer som var et annet navn for Geitfjellet. Tursti rundt hele vannet. Adkomst fra Tømmerdalstorget, Lavollen eller Fjellseter. 
Loading...