Kråkfjellet

Kråkfjellet er Trondheims høyeste fjelltopp, etter kommunesammenslåingen med Klæbu i 2020. Toppen ligger 810 meter over havet. Folkekongen Olav V rastet her på en fjelltur sammen med tidligere statsminister Per Borten i 1969, og dette er markert med en plakett ved varden. Det er ingen enkel adkomst til fjellet, men korteste vei blir med bil via Lundamo og bomvei opp til parkeringsplass ved Samsjøen. Herfra tar det om lag to timer å nå toppen, hvis man går i jevn fart. Terrenget er stavete og ulendt med myr, svartmyr og dammer som man må gå rundt på sommerstid. Det er også mulig å nå Kråkfjellet fra Brungmarka i Klæbu, men for at det skal bli en oppnåelig distanse (sommerstid) må man be grunneier (Moen Gård) om tillatelse til å kjøre inn i marka via bommen på Brøttem.
Loading...