Kyvatnet

Populært badevann med gode fiskemuligheter. Garderobebygg med toaletter. Parkeringsplassen ligger i Antonie Løchens vei - adkomst via boligfelt på Nyborg. Stier videre inn i Bymarka. 
Loading...