Lagmannsseter

Opprinnelig en seter som tidlig på 1600-tallet var festet bort til borgermester Hans Gjertsen Busch og som da ble kalt Buschsetra. Stedet fikk senere navn etter lagmann Hans Collin som eide den på 1700-tallet. Seterbygningen brente ned i 2010, og stedet er i dag omgjort til en åpen rekreasjonsplass med benker og utegrill.
Loading...