Skansenbruene

Skansenbruene som forbinder Brattøra med Ila, er blant Trondheims mest karakteristiske bruer. Den nye svingbrua har tilgjengeliggjort promenaden langs sjøkanten for fotgjengere og syklister. Både svingbrua og den vernede klaffbrua (som jernbanen benytter), stenges i korte intervaller for passerende båttrafikk. Dette skjer vanligvis midt på dagen eller på sen ettermiddag.
Den gamle jernbanebrua er konstruert av Joseph B. Strauss. Et av hans mer kjente byggverk er Golden Gate Bridge i San Francisco.
Både svingbrua og klaffbrua kan være fine fotomotiver, når vannet i kanalen er rolig.
Stenging av kanalløpet pågår sjelden lenger enn noen minutter, når båter skal passere. Det varsles via skilt og høyttaler i god tid før portene stenges.
Langs promenaden er det plassert ut benker og grill. Ved Skansen ligger det også en sandvolleybane. Stedet ligger relativt værhardt til og sjøsprøyt kan påregnes, når det er godt med vind.
 
 
Loading...