Storfossen

Storfossen er Trøndelags nest største uberørte foss (40 meters vannfall). Sammen med de nærliggende fossene Mettifossen og Dølanfossen et steinkast lenger ned i Homla-elva, er det totale vannfallet på om lag 90 meter. Det er en liten parkeringsplass i Selbuvegen (riksveg 963) like ved fossene. Det er også mulig å gå Homlastien fra stadion i Hommelvik helt opp til Storfossen (5,5 kilometer), men det innebærer en del strekninger med smal sti i ulendt terreng. Nedfarten kan man ta via Selbuvegen i vest eller i øst via Dølanbrua, deretter sti og gårdsvei forbi Nygårdsvollen. Oppe ved Storfossen er det plass til å raste, og på sommeren ved lav vannføring hender det at fosshølen benyttes til bading.
Storfossen og Mettifossen (bildet over). Dølanfossen på bildet under. Storfossen er mest spektakulær når elva er flomstor. Bildene er tatt ved ulik vannføring i fossefallet. 
Loading...