Stykket

Stykket er en eiendom med speiderhytte i Bymarka, ikke langt fra Skjellbreia. Vinterstid er dette et knutepunkt for skiløyper mellom Grønlia, Lian, Granåsen og Fjellseter, men også et fint solvendt leirsted med mulighet for å ake og lage hoppbakke. Navnet Stykket er en forkortelse av Knudsstykket, og stammer fra Ole Knudsen Lilleqvam som bodde her på 1800-tallet.
Loading...