Josef Ankile

1896-1983
Bak dette umiddelbart fremmedklingende navnet skjuler det seg en person med vaskeekte nordnorsk bakgrunn! Josef var født i Ankjelen i Sørfold kommune, og vokste opp med Johansen som etternavn. Som ganske liten fikk gutten hjernebetennelse, og dette førte til at han mistet hørselen. Da han var ni år gammel, tok faren han med til Trondheim, der han skulle begynne på Døveskolen i Bispegata. Det viste seg snart at dette var en spesiell unggutt. Han utmerket seg i fysiske øvelser. Nesten anekdotisk er historia om da Josef som 13-åring hoppa lenger enn lengdegropa rakk, med skadd kne som følge! På skøytebanen trivdes han så godt at han fikk skøyter i julegave fra skolen. Men etter hvert ble utholdenhetsløp på sommerføre det viktigste. Fra rundt 1915 og ti år framover var han en toneangivende utøver i midtnorsk friidrett. Nå hadde han begynt å bruke Ankile som etternavn. I den nordiske døveidretten var han helt dominerende.  Karrieren toppet seg etter 1920. I NM i friidrett det året ble han nummer to på 5000m. Året etter vant han NM- gull på 10000m, og de to påfølgende årene ble han nr. 5 og nr. 3 på samme distanse. Med disse prestasjonene bidro han sterkt til å øke selvfølelsen blant de døve. Etter 1925 trappa han ned, og deltok mest i rene døvekonkurranser.  
Parallelt med denne bemerkelsesverdige idrettskarrieren kom Ankile inn i det aktive steinhoggermiljøet rundt restaureringa av Nidarosdomen. Josef var elev ved den tekniske aftenskolen i Trondheim, og ble ”oppdaga” av arkitekt Nils Ryjord, som hadde tett kontakt med restaureringsarbeidene. Hit kom Ankile første gang i 1913, og dette ble arbeidsplassen hans i 53 år! Det var for øvrig et tungt innslag av døve blant hoggerne: Tore Skjørestad, Helmer Moe og Arild Moslet hadde alle fra 35 til 45 års fartstid i faget  mellom 1903 og 1978. Josef sin sønn ble også steinhogger i det samme miljøet. En viktig del av arbeidet var å hogge figurer som bildekunstnere først hadde modellert. Minst sju av skulpturene på Vestfronten er eksempler på Ankiles steinarbeid.
Josef Ankile sitt navn kom fram i lyset igjen i 1996, da Erik Bye sto bak konsert og lyrikkaften i Nidarosdomen. Mange år tidligere hadde Bye laget  et radioprogram om den døve steinhoggeren. Og som en gest ble programmet i 1996 gitt tittelen ANKILE, med en spesialskrevet hymne til minne om denne allsidige mannen.
Anbefalt lesing: Årbok for Sørfold, 1996. Artikkel av Marie Zakariassen.