Lilian Bye

1906-1977
Lilian Bye ble født i Oslo, og vokste opp som fosterbarn i en vaktmesterfamilie. Hun hadde gode skoleevner, og det var litt mot strømmen da ei jente med denne bakgrunnen tok artium. I 1928 dro hun til Seattle, der faren bodde. De neste årene studerte hun sporadisk, men reiste også mye rundt, særlig i USA. Dette var som læreår for henne, der hun fikk god innsikt i ulike sol- og skyggesider i et sterkt lagdelt samfunn.
I 1936 kom hun tilbake til Norge. Her levde hun i fire år i samiske kjerneområder i Finnmark, og fikk spesielt god innsikt i det nomadiske levesettet til reindriftssamene. Hun så at også Norge hadde et minoritetsproblem, og at den samiske befolkninga var utsatt for hardhendt, kulturell undertrykking. Hun ga ut ei bok fra dette miljøet (Ny utg. 1976: Fjellfinner i Finnmark).
I 1939 dro hun atter til USA, denne gangen til systematiske studier. Hun tok embetseksamen med fag som sosiologi og antropologi. I mange år ledet hun et senter for ugifte mødre i Boston, og hun arbeidet også med minoritetsspørsmål i slummen på Long Island i New York.
I 1962 ble den første, høyere sosionomutdanninga etablert i Norge. Sosialskolen i Trondheim var et pionerprosjekt, som skulle gi sosialarbeidet faglig ballast og akademisk tyngde. Lilian Bye ble skolens første rektor, og i 11 år var hun med på å drive fram og sette preg på et helt nytt fag i Norge. Skolen er fra 1994 underlagt Høgskolen i Sør-Trøndelag. Sosialskolen holdt til på Lade gård, og i denne perioden ble anlegget oppgradert og reddet fra totalt forfall. Lilian Bye var nok en betydelig pådriver også i denne prosessen.
Som pensjonist bosatte hun seg på Røros, der storsamfunnets sosialmønster ennå ikke hadde fått for godt tak. Her fant hun mange likhetstrekk med livet blant samene i Finnmark. Lilian Bye var aktiv til det siste, og ga i 1976 ut romanen Jentungen, med sjølbiografiske drag. Samme året som hun døde kom Av en pensjonists dagbok, med kåserier, foredrag o.l. som hun hadde holdt i sitt korte, men travle pensjonistliv.
Anbefalt lesning: Hans Göran Eriksson: Fra tårn til kuppel: Sosionomutdanningen i Trondheim 1962-2002. 2003.