Peter Wessel Tordenskiold

1690-1720
Peter Wessel, seinere med honnørnavnet Tordenskiold, er en av Trondheims virkelige legender. Peter ble født inn i den velrenommerte borgerfamilien Wessel, som den fjortende av i alt 18 søsken. Gjennom morsslekta Schøller arvet familien Ringve gård, og her vokste den kommende sjøhelten opp.
Det verserer mange historier om Peters oppvekst i heimbyen, og merkelappen villstyring er en fellesnevner for de fleste av dem. Derav følger det logisk at han rømte hjemmefra som fjortenåring i 1704. Han avla byen bare ett eneste besøk etter dette. Det var i 1719, året før han døde.
I utlendighet gjorde Peter Wessel rask karriere i den kongelige flåte. Gjennom stor tapperhet i krigen mot svenskene avanserte han snart til kaptein og seinere kontreadmiral. Han ble adlet til navnet Tordenskiold i 1716.
Hans bedrifter har etterlatt seg en stor porsjon trøndersk folklore. Særlig kjent er sagnkretsen som er knyttet til erobringen av festningen Karlsten i 1719: Utsagnet "Hvad djævelen nøler i efter?" stammer herifra. Likedan begrepet "Tordenskiolds soldater": Soldatene ble disponert på en slik måte at de så langt flere ut enn det som var tilfellet. Men også eventyrlige karrierer har en ende, og Trondheims sjøhelt falt i duell ved Hannover i 1720. På 260-årsdagen for Peter Wessels fødsel, den 28. oktober 1950, ble det åpnet et Tordenskiold-museum på Ringve.
Anbefalt lesning: Guthorm Kavli: I Tordenskiolds kjølvann. Schibsted, 1990.