Reidun Aune

1915-2004
Foreldrene til Reidun Aune var innvandrere til Trondheim fra Hitra og Frøya. Faren var ansatt i firmaet Paulsen & co., som familien seinere overtok.
Reidun kunne minnes glade barneår i området rundt Skansegata og den bratte Stensbakken (Brubakken), som hun gjerne satte utfor med hornskøyter på beina! Denne relative fryktesløsheten tok hun også med seg gjennom seinere faser av livet.
På 1930-tallet hadde hun et opphold i kloster, og hun studerte musikk i Köln. Hun fullførte musikkstudiene ved musikkonservatoriet i Oslo.
Under krigen kom hun aktivt med i motstandskampen i Trøndelag. Hun hadde etterretnings- og kuréroppdrag, ofte farefulle. Men det drøyde til år 2000 før hun mottok Deltakermedaljen for innsatsen sin.
Etter krigen markerte hun seg som en allsidig, nysgjerrig og ikke minst energisk kulturaktivist. Musikk og musikkpedagogikk var det egentlige faget hennes, men hun var utøvende også som kunsthåndtverker og innenfor teater. Det årvisse "Det gamle Christie fødselsspill" rakk å bli en over 50 år gammel førjulstradisjon i Trondheim, under hennes ledelse! I seinere utgaver av spillet ble det framført som dukketeater, med entusiastiske medhjelpere og med dukker laget av Reidun sjøl. For arbeidet sitt med barn, teater og musikk fikk Reidun Aune Teskjekjerring-prisen i 1978.
Selv om hun hadde vært aktivt til stede i Trondheim i flere tiår, så var det først etter 1980 at hun for alvor ble et levende begrep i bybildet. Samfunnsengasjementet var vakt: Hun ble ivrig i fredsbevegelse og i kamp mot atomvåpen, og særlig aktiv i solidaritetsarbeid for Afghanistan. Hun dro til Alta som "elveredder" under aksjonene der vinteren 1981. For dette fikk hun sone 60 dager i fengsel på Tunga, høsten 1983.
Etter hvert krevde alderen sitt, også av Reidun Aune. Men energien ble ikke mye hemmet av dette, og hun holdt høyt tempo helt til det siste. Noen kunne sikkert mene at det ble "litt mye" til tider, men alle må beundre hennes ukuelige iver og engasjement. En av hennes siste, større innsatser, var oppføringa av "Adrianskulpturen" utenfor Kristian Kristiansens bosted i Ringvebukta. Initiativ og finansiering var Reidun sitt verk, og avduking skjedde i 1997.
Reidun Aune døde i august 2004.