Kunst - Den hvite plassen

Kunstnere: Anders Krüger og Marianne Levinsen. Tittel: «Terra Incognita – Den hvite plassen» (22. juli-monument), 2016. Kunstkonsulenter: Annika Borg og Per Formo.

Trondheim kommune vedtok etter den store terroraksjonen i Regjeringskvartalet i Oslo og på Utøya i Buskerud 22. juli 2011 å lage et minnested etter tragedien. Det ble etter hvert bestemt at minnestedet skulle legges til Tordenskioldsparken, det vil si området mellom Frimurerlogen og Vår Frue kirke. Etter en større prekvalifisering ble seks kunstnere/kunstnergrupper invitert til en finalerunde. De seks utkastene ble presentert i en utstilling i parken, og publikum ble invitert til å si sin mening om de ulike forslagene.

Høsten 2014 ble utkastet «Terra Incognita – Den hvite plassen» av den svenske billedkunstneren Anders Krüger og den danske landskapsarkitekten Marianne Levinsen valgt som det beste av juryen i konkurransen.

«Terra Incognita – Den hvite plassen» tok i hovedsak i bruk parken som den var, med sin store åpne, gruslagte plass og en stor blodbøk som et markant innslag. En vesentlig endring var at det grå underlaget ble utskiftet med hvit marmorgrus og hvitt steinmel, og at store, flate betongsteiner ble plassert som «øyer» på plassen. Forslaget gikk ut på å prege disse steinene med skrift samt etablere et grunt basseng i ei av betongøyene på plassen. Det opprinnelige forslaget om 77 lamper hengende over den hvite plassen ble i revidert versjon erstattet med like mange lyspunkter i bassenget. Tallet 77 angir antall drepte i terroraksjonen. Plassen er i opparbeidelsen åpnet mot Kongens gate, slik parken var opprinnelig.

Det har vært Krügers og Levinsens ambisjon å skape et sted for samvær og ettertanke. De inngraverte ordene og setningene på steinene vil bidra til de tanker og samtaler som etter hvert vil oppstå blant dem som kommer til parken og tar seg litt tid her.
 
Loading...