Skjellbreia

Skjellbreia er det største vannet i Bymarka. Turstier rundt vannet, med adkomst fra Vådan, Lian, Fjellseter og Granåsen. Bading er tillatt, etter at dette tidligere var forbudt fordi vannet var reservedrikkevannskilde for Trondheim. Fiskeforhold: Stor bestand av ørret og røye, men forholdsvis liten sjanse for å få storfisk på kroken.
Loading...